O nas

„Centrum Otwarte” to inicjatywa, której celem są długotrwałe przemiany poznańskiej przestrzeni publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem centrum miasta. To forum spotkań i wymiany myśli oraz doświadczeń dostępnych dla zróżnicowanych środowisk; ideowa kontynuacja dokonań Poznań Design Festiwal oraz nieformalnej inicjatywy „Otwarte” która działała w mieście w latach 2012-15.

„CO” to zaczyn miejskiego think tanku, platforma spotkań, wymiany myśli, idei i rozwiązań, dzięki którym uda wypracować się innowacyjne działania z zakresu architektury, designu i urbanistyki.

„CO” będzie także agregować rozproszone lub nieujawnione dane o przestrzeni publicznej, w celu ich późniejszego wykorzystania przez podmioty publiczne i organizacje. W dłuższej perspektywie „CO” chce doprowadzić do stworzenia w Poznaniu muzeum/centrum architektury, designu i urbanistyki.